Tel: 08-704 20 00

Stockholms El-jour hjälper er med akuta elproblem. Vi har en mycket hög beredskap, ett omfattande lager med reservdelar samt utrustning för tillfälliga anläggningar, kabelskarvning med mera.

Tel: 08-704 20 00

Jour

Sedan 1969 har Stockholms El-jour bedrivit jourverksamhet alla dagar året runt, och har inte haft ett enda avbrott i beredskapen de sista 40 åren! Vi finns tillhands på midsommar, julafton och nyårsafton. Detta är vi stolta över och kommer att se till att vi inte får ett avbrott i framtiden heller.

Vår jour hjälper er med felsökning av:
 • Strömlösa fastigheter
 • Jordfel
 • Elpannor
 • Säkringselement
 • Elserviser/ställverk
 • Avgrävda kablar
 • Ventilation/fläktsystem
 • med mera
Vi erbjuder även uthyrning av:
 • Skarvkablar
 • Byggcentraler
 • Värmefläktar
 • Mätarskåp
 • Belysning
 • med mera

Stockholms El-byggen

El-Byggen i Stockholm AB grundades 1969 och har sedan dess utfört elinstallationer, service och jour inom kontorsfastigheter, butiker, restauranger, bostäder och industrier. Vi är en komplett leverantör som erbjuder totallösningar från projektering till färdig anläggning inom kraft, belysning, och tele/data.

Våra installationer

Med hjälp av välutbildade och serviceinriktade montörer och underentreprenörer genomför vi installationer med omsorg och hög kvalitet. Vi använder enbart material av högsta standard, noga utvalt i samråd med våra kunder för att uppfylla deras önskemål om funktionalitet och utseende. Självklart strävar vi också alltid efter energieffektiva och miljövänliga lösningar.

Besök Stockholms El-byggens webbplats